Zázemí na fotbalovém hřišti

Přízemí budovy slouží jako zázemí převážně pro fotbalový oddíl. Je zde umístěno celkem pět kabin, čtyři týmové a jedna pro rozhodčí. Dále je zde malý sál s posilovnou.

V prvním patře je velký sál (klubovna), kancelář s hlasatelnou a byt správce. 

Máte-li zájem o blokaci posilovny, kontaktujte předsedu spolku Jana Nováka.

Příběh výstavby zázemí na fotbalovém hřišti

Dlouhá cesta k nově vybudované stavbě, která má sloužit nejen fotbalistům, ale i ostatním členům TJ Sokol Hrusice a nejen jim, měla počátek již před několika lety. Pokud jsme chtěli o něčem podobném uvažovat, bylo potřeba vyřešit situaci ohledně vlastnictví pozemku, kde se hřiště a okolí nachází. Dosud totiž byl ve vlastnictví státu, resp. úřadu pro zastupování státu.
 
Po dlouhé a náročném jednání jsme se na převodu nakonec dohodli, převzali pozemek do vlastnictví a mohli uvažovat o dalším rozvoji prostor. Havarijní stav stavebních buněk, které dosud sloužili jako šatny, neumožňoval jejich další používání. Shodli jsme se na tom, že je třeba přistoupit k dlouhodobějšímu řešení a tím je výstavba nového zázemí. Od počátku jsme věděli, že pouze z vlastních zdrojů nebudeme schopni stavbu pokrýt. Proto jsme využili dotačního titulu vypsaného Národní sportovní agenturou.
 
Nastala opět dlouhá doba, po kterou jsme neustále plnili požadavky agentury na dokládání různých dokladů. Do hry vstoupil Covid, výměna předsedy NSA a s tím opět prodloužení termínu pro konečné rozhodnutí. Nakonec jsme se dočkali a na začátku roku 2022 konečně začali stavět. Rozpočet stavby byl pokryt již zmíněnou dotací, konkrétně necelých 7 milionů korun a spoluinvestorem, kterým se stala obec Hrusice. Ta nám ze svého rozpočtu uvolnila formou daru 1,5 milionu korun a formou bezúročné půjčky dalších 1,5 milionu korun. Ovšem už na počátku stavby se nám představa vyrovnaného rozpočtu začala hroutit.
 
Vezmeme-li v úvahu covid, válku na Ukrajině a s tím spojený nedostatek stavebního materiálu, jeho zdražování, s inflací související zvyšování cen práce a nedostatek řemeslníků, je malý zázrak, do jaké fáze jsme stavbu dostali. A zde nastává odhalení důvodu. Tím jsou samozřejmě lidé okolo nás. To, jakým způsobem naši spoluobčané a kamarádi podpořili naše snažení, je až neuvěřitelné. Zapůjčení těžké techniky, operativní doprava materiálu v podstatě odkudkoli a kdykoli nebo pracovní nasazení při výstavbě, kdy práce byla prováděna s velkou slevou nebo nezřídka úplně zdarma.
 
To jsou hlavní důvody, proč jsme již ve finální fázi stavby. Abychom mohli využívat alespoň přízemní prostory, nechali jsme stavbu částečně zkolaudovat. Naší povinností je ale výstavbu co nejdříve plně dokončit a splnit tím podmínky pro přidělení dotace. Zde i přes enormní snahu o úspory nejsme schopni z vlastních prostředků dostavbu pokrýt. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli využít možnosti vyhlášení veřejné sbírky. Ta je přímo určena na dofinancování výstavby.
 
Věříme, že se nám tak podaří zajistit dostatečné množství financí, abychom vše dokončili dle počátečních představ a zázemí mohlo splňovat veškeré požadavky na moderní prostory vhodné pro sportování a jiné trávení volného času. Doufáme, že se stane opět místem pro konání rozličných akcí, například právě Dobroběhu a bude novou dominantou Hrusic.
 
Nakonec jsem si záměrně ponechal to nejdůležitější. Tím je poděkování všem, kteří se o výstavbu zasloužili nebo třeba o tom ještě uvažují. Věřte, že žádný příspěvek není malý. Každá koruna najde své uplatnění a každá je potřeba.
 
Děkujeme a přejeme vašemu spolku mnoho zdaru při vaší práci.
 
Za TJ Sokol Hrusice
Honza Novák
 

Veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jako „ZZVZ")

Název veřejné zakázky: „Zázemí pro Tělovýchovnou jednotu Sokol HRUSICE z.s.“

Zadávací dokumentace

Dodatek č. 1 k Zadávací dokumentaci

Návrh Smlouvy o dílo

Projektová dokumentace

Slepý rozpočet